Աջակցող էլեկտրոնային սարքեր

Խնդիր․ Մրցույթի նպատակն է՝ ստեղծել գործող էլեկտրոնային սարք կամ դրա աշխատանքային ֆիզիկական մոդել, որը պարունակում է մեկ կամ մի քանի առանձնահատուկ լուծումներ` աջակցության կարիք և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար: Նախագծված սարքը պետք է ունենա տարբերվող առավելություն շուկայում առկա սարքերի համեմատ:

 

Տեսողական սարքեր

 

Լսողական սարքեր

 

Խոսքի հաղորդակցություն

 

Ուսուցում, ճանաչողություն
և զարգացում

 

Շարժունակություն
ապահովող սարքեր

 

Առօրյա գործունեությանը
աջակցող սարքեր

 

Միջավայրի հասանելիություն
ապահովող սարքեր

 

Տրանսպորտային միջոցների
հարմարեցում և փոխադրում

 

Համակարգիչներ և հարակից
սարքեր

Հանգիստ, սպորտ և
ժամանց

Սարքեր և հարմարանքներ կույրերի կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար՝ ներառյալ աջակցող տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են ամենօրյա գործունեության, համակարգիչների հասանելիության, ճանապարհների որոնման և այլ կարիքների համար: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ խուլ կամ լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար՝ ներառյալ աջակցող տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են ամենօրյա գործունեության, հաղորդակցության և այլ կարիքների համար: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ խոսքի խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար, ովքեր օգնության կարիք ունեն խոսքի մեջ՝ ներառյալ դեմ առ դեմ շփումը:  Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ այն մարդկանց համար, ովքեր օգնության կարիք ունեն ուսման, ուշադրության կենտրոնացման, հիշողության և կազմակերպման հարցում: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ այն մարդկանց համար, ովքեր շարժունակության աջակցության կարիք ունեն: Օրինակները ներառում են.

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ ունեցող տարեցների համար նախատեսված սարքեր և հարմարանքներ: Այս սարքերը մեծացնում են ինքնուրույնությունը առօրյա կյանքի այնպիսի գործողություններ կատարելիս, ինչպիսիք են լողանալը, հագնվելը, անձնական հիգիենան, ուտելը և այլ հիմնական տնային/առօրյա գործողություններ՝ ներառյալ գնումները և փողի կառավարումը: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ, որոնք նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելի դարձնել շենքեր մուտք գործելը և միջավայրից օգտվելը։ Դրանք ներառում են դռները բացելու/փակելու, լուսավորությունը, ջերմաստիճանը և միջավայրի այլ պարամետրեր վերահսկելու համակարգեր: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ, որոնք ապահովում են փոխադրամիջոցների անվտանգ հասանելիությանը և տրանսպորտային միջոցների հարմարեցման միջոցով բարձրացնում ինքնուրույնությունը: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ, որոնք օգնում են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մուտք գործել և օգտագործել համակարգիչներ: Օրինակները ներառում են.

Սարքեր և հարմարանքներ, որոնք օգնում են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասնակցել սպորտի, հանգստի և ժամանցի միջոցառումներին: Օրինակները ներառում են.